Bilder fra skandinavisk flora

Kråkefotfamilien Snellefamilien Sneller mm
Bregner Bregner
Bartrær Bartrær
Vierfamilien Vierfamilien
Bjørkefamilien Bøkefamilien Hasselfamilien Almefamilien Porsfamilien BjerkBokHasselAlm
Neslefamilien Hampefamilien Sandeltrefamilien HampNesleMisteltein
Slireknefamilien
Meldefamilien
Nellikfamilien Nellikfamilien
Soleiefamilien Soleiefamilien
Nøkkerosefamilien Valmuefamilien Berberisfamilien Valmue
Korsblomstfamilien
Bergknappfamilien Soldoggfamilien Resedafamilien
Sildrefamiien Sildre
Rosefamilien Rosefamilien
Erteblomstfamilien
Storkenebbfamilien Gjøksyrefamilien
Linfamilien Blåfjærfamilien
Vortemelkfamilien
Lønnefamilien Hestekastanjefamilien Lindefamilien
Trollheggfamilien Springfrøfamilien Tysbastfamilien Sølvbuskfamilien

Kattostfamilien Perikumfamilien

Fiolfamilien

Solrosefamilien Tamariskfamilien Evjeblomfamilien

Kattehalefamilien

Mjølkefamilien

Tusenbladfamilien Hesterumpefamilien Kornellfamilien

Skjermplantefamilien

Vintergrønnfamilien Fjellprydfamilien

Lyngfamilien Kreklingfamilien

Nøkleblomfamilien

Søterotfamilien Oljetrefamilien Hinnebegerfamilien Bukkebladfamilien
Maurefamilien Svalerotfamilien
Vindelfamilien Fjellflokkfamilien
Rubladfamilien Vasshårfamilien
Leppeblomstfamilien
Søtvierfamilien
Maskeblomstfamilien
Kuleblomfamilien Snylterotfamilien
Blærerotfamilien
Kjempefamilien
Kaprifolfamilien Moskusurtfamilien Linneafamilien

Vendelrotfamilien Kardeborrefamilien

Klokkefamilien

Korgplantefamilien

Konvallfamilien Trebladfamilien
Liljefamilien Sandliljefamilien Giftliljefamilien Romefamilien

Løkfamilien

Sverdliljefamilien Aspargesfamilien
Vassgrofamilien Tjønnaksfamilien Sauløkfamilien Andematfamilien

Sivfamilien
Grasfamilien
Myrkonglefamilien Piggknoppfamilien

Starrfamilien Dunkjevlefamilien

Orkidefamilien